Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Sc.Tiger en terwijl wij ernaar streven om de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of -verlies, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit, of in verband staand met, het gebruik van deze website.

Via deze website bent u in staat om te linken naar andere websites die niet onder de controle van Sc.Tiger. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijven van de standpunten binnen hen.

Alles wordt in het werk gesteld om de website soepel te laten functioneren. Sc.Tiger neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

Email

Alle e-mailberichten (inclusief bijlagen) worden door Sc.Tiger in goed vertrouwen verzonden. Sc.Tiger kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie in deze berichten (met bijlagen), noch zal de informatie worden opgevat als een verplichting van de kant van Sc.Tiger. De informatie in berichten (met bijlagen) van Sc.Tiger kan vertrouwelijk of bevoorrecht zijn en is uitsluitend bestemd voor gebruik door de genoemde ontvanger. Als u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u door Sc.Tiger verzocht het bericht (met bijlagen) te verwijderen zonder het te openen en wordt u er door Sc.Tiger op gewezen dat het openbaar maken, kopiëren of verspreiden van de informatie in het bericht (met bijlagen) ten strengste verboden en onwettig is.

Cookie

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Op www.sctiger.com gebruiken wij cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek van deze website geen cookies ontvangt.

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Sc.Tiger, dan kun je contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

© Sc.Tiger | 2022